הפטרה מפטיר שביעי
שישי
חמישי רביעי שלישי שני ראשון